Logo společnosti Vyjadřovací portál
   Žádost o vyjádření
 
Úvodní stránka
 
Identifikační údaje
 
Důvod žádosti
 
Zájmové území
 
Ověření uživatele a forma doručení
 
Rekapitulace a odeslání

Informace pro vyjádření


Vážený žadateli,

nacházíte se na portálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s, který Vám umožní zadat žádost o vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení ve správě naší společnosti.

Vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení Vám bude zasláno elektronickou formou. Informace o poloze našich zařízení je pouze orientační. Z tohoto důvodu ji nelze použít pro žádný stupeň schválení dokumentace dle zákona č. 183/2006, Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář obsahuje pět po sobě jdoucích stran. Vždy je zvýrazněna aktuálně používaná strana. Pro přecházení mezi jednotlivými stranami žádosti slouží tlačítko „Následující krok“. V každém kroku je možno použít nápovědu označenou symbolem „i“. Informace o poloze našich zařízení je pouze orientační. Jejich přesnou polohu může vytyčit přímo v terénu pouze náš pracovník, a to na základě objednávky. Kontaktní údaje jsou uvedeny v našem vyjádření.

Podporované prohlížeče: Internet Explorer (8 a vyšší verze), Google Chrome a Mozilla Firefox.

E-maily naší společnosti jsou odesílány z adresy vyjadreni@info.cz. V případě, že potvrzení o přijetí Vaší žádosti neobdržíte do 12 hodin po jejím odeslání, prověřte nastavení antispamové ochrany pro adresu vyjadreni@info.cz.

Vytvořit žádost